Keox är sedan grundandet 2007 specialiserat på tillverkning av underhållsfordon för industri och renhållning.

Keox framställer innovativa produkter enligt kundens eget behov och erbjuder flexibla, kundorienterade byggnationer för renhållningsbranschen. Keox produkter är moderna, enkla att använda och kostnadseffektiva. De designar, bygger och underhåller vakuumsugar, sug- och spolbilar och avfallsbilar samt tilläggsutrustning och tillbehör till dessa

Keox tillverkar påbyggnader enligt kundens önskemål. Genom att göra så kan vi garantera att Keox produkter motsvarar användningsändamålet på bästa möjliga sätt. Keox yrkeskunniga designer och montörer kan förverkliga även de mest krävande önskemål.

Vi beaktar också miljöaspekter i produkterna och vill satsa på en renare framtid i fråga om avfallshanteringen.
Keox sopbilsaggregat minskar till exempel bränslekostnaderna då flera olika uppgifter kan skötas med samma fordon vilket direkt påverkar de totala utsläppen.

Utöver de egentliga påbyggnaderna utvecklar och tillverkar Keox också tilläggsutrustning, såsom en egenutvecklad kärltvätt, det finns även möjlighet till renovering av äldre utrustning, och erbjuder underhållsservice.

Smidighet, flexibilitet och produktutveckling är vår stora fördel.
Keox kontor och fabrik ligger placerad i Laukaa, strax norr om Jyväskylä, Finland.