Fakturera BKL GROUP

BKL GROUP allmänna krav vid fakturering 

Nedanstående regler tillämpas i de fall då inget annat avtalats.

  • BKL GROUP betalar en leverantör 30 dagar efter mottagen faktura, förutsatt att fakturan är korrekt utställd.
  • Fakturor skall skickas som PDF till inbox.lev.916401@arkivplats.se
  • BKL GROUP har krav på märkning av fakturan för att den ska anses som korrekt.
  • BKL GROUP förutsätter att våra leverantörer har ett PG eller BG för att vi ska kunna säkerställa korrekt betalningsinformation
  • Uppgift om F-skatt skall framgå på fakturan
  • BKL GROUP önskar ingen form av vidareförsäljning av fakturor till tredje part s.k. ”factoring”. I de fall detta ändå görs, ansvarar säljaren för att den nya betalningsmottagaren informeras om gällande betalnings- och reklamationsregler samt att BKL GROUP informeras i förväg.

Utländska fakturor

Allmänna tilläggskrav av ovanstående vid fakturering från utlandet

  • Leverantörens organisationsnummer ska framgå på fakturan.
  • Leverantörens IBAN (International Bank Account Number)
  • Leverantörens SWIFT/BIC (Bank Identifier Code)